Tramvay Hattı” başvurunun detayları

Olay tarihi

Bu tabloda 4982* sitesinde bu başvuruyla ilgili site içinde gerçekleşmiş adımların teknik detaylarını görebilirsiniz. Bu tablo, kamu kuruluşlarının başvurulara cevap verme hızı , postayla cevap verilmesi gereken başvuru sayısı ve birçok başka konuda bilgi üretmek için kullanılabilir.

Bizden söylemesi! Bu verileri düzgün bir biçimde kullanabilmek için 4982* sitesinde kullanıcı davranışlarını iyi bilmeniz gerek. Başvuruların, nasıl ve kim tarafından kategorize edildiğinin anlaşılması çok kolay değildir ve kullanıcı hataları veya kullanıcıların aklının karıştığı noktalar olacaktır. Aynı şekilde 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu da anlamanız ve kurumların kanunu kullanması hakkında bilgi sahibi olmanız gerekecek. Tüm bunlara ek olarak üst sınıf bir istatistikçi olmanız gerekli. Lütfen sorularınız olursa bizimle iletişime geçen.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
96 sent 2016-10-07 13:52:43 +0300 waiting_response 2016-10-07 13:52:43 +0300 waiting_response outgoing
98 response 2016-10-10 15:34:08 +0300 incoming
99 response 2016-10-10 15:34:39 +0300 incoming
102 response 2016-10-12 09:35:11 +0300 2016-10-24 18:24:14 +0300 partially_successful incoming
109 status_update 2016-10-24 18:24:14 +0300 partially_successful 2016-10-24 18:24:14 +0300 partially_successful
158 response 2017-04-23 10:51:14 +0300 incoming
164 response 2017-05-10 11:42:36 +0300 incoming
177 response 2017-06-21 11:33:09 +0300 incoming
179 response 2017-06-23 12:00:08 +0300 incoming
185 response 2017-08-11 17:30:16 +0300 incoming
186 response 2017-08-25 14:31:59 +0300 incoming
191 response 2017-09-22 15:15:42 +0300 incoming
205 response 2017-11-16 16:26:27 +0200 incoming
209 response 2017-11-29 17:13:58 +0200 incoming
218 response 2017-12-30 14:09:42 +0200 incoming

Burada tanımlı sözcüğü, bir kullanıcının başvurusu için bir durum seçtiği ve en son olayın durumunun o değere göre güncellendiği haller için kullanılmaktadır. Hesaplanmış sözcüğü buna göre kullanıcının açık bir tanım getirmediği ara olaylar için 4982* tarafından çıkarılır. Durumların tanımını görmek için arama ipuçlarına bakın.

Bu sayfayı başvuru için yapılmş ana JSON sayfanın bir parçası olarak bilgisayar tarafından okunabilecek bir formatta indirebilirsiniz. API dokümentasyonuna bakın.