Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Bir kamu kuruluşu, BTK olarak da adlandırılır

9 başvuru
Güvenli İnternet "Aile Profili" engelli listesi
tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Efe Kerem Sözeri adlı kullanıcıya verilen cevap.

Reddedildi

Sayın SÖZERİ Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuru Usulü başlıklı 9. maddesinde "Gerçek kişil...

Sadece 4982* kullanılarak yapılan başvurular gösterilmektedir. ?