Hakkımızda #

Bu site, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun etkin bir şekilde kullanımını desteklemek amacıyla, Bağımsız Gazetecilik Platformu Punto24 (P24) ve Londra merkezli Article19 tarafından kurulmuştur. Site üzerinden Türkiye’deki kamu kurum ve kuruluşlarına Bilgi Edinme başvuruları yapılabilmekte, başvurular ve gelen cevaplar kamuya açık bir şekilde internette görünür olmaktadır.

Gazeteciler için Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kılavuzu

Bu sitede açık kaynak kodlu bir bilgi edinme platformu olan Alaveteli yazılımı kullanılmaktadır. Sitede kullanılan kod, sivil toplum ve kamuyu biraraya getiren projeler üreten mySociety tarafından geliştirilmiştir.