Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – Ümit Özkan iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.

1041 no'lu Doğanköy Uygulama İmar planı yapılaşma öngörü zamanı

Ümit Özkan adlı kullanıcının en son gelen cevapları okuyup başvuru durumunu güncellemesini bekliyoruz.

Sayın Nilüfer Belediyesi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

1041 no'lu Doğanköy Uygulama İmar planı içerisinde kalan alanda yapılaşmaya başlanabilmesi için yasal bir engel bulunmakta mıdır? Bulunuyor ise yapı izni için hangi aşamalar kalmıştır? Bölgede yapılaşmanın başlaması için öngörü ne zamandır?

Saygılar sunar, iyi günler dilerim.

Nilüfer Belediyesi

Sayın ümit özkan, 68674 numaralı kaydınız alınmıştır.

Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi
ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen
gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Nilüfer
Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal
sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.

Please consider the environment and avoid printing emails wherever
possible. This e-mail message and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you received this message accidentaly,
please immediately notify the sender and delete it from your system. The
statements and expressions used in this message are not binding for and
cannot be used against Nilüfer Municipality.

Nilüfer Belediyesi

2019/68674 kayıt numaralı DİĞER-İMAR konulu başvurunuzla ilgili.1/1000
Ölçekli Doğanköy Uygulama İmar Planı dahilinde 3194 sayılı İmar kanunun
18. madde uygulaması (şuyulama çalışmaları ) devam etmektedir. Şuyulama
çalışmaları tamamlanıp arsa tapularının dağıtımından sonra inşaat izni
aşamasına geçilecektir. Bilgilerinize rica ederim

Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi
ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen
gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Nilüfer
Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal
sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.

Please consider the environment and avoid printing emails wherever
possible. This e-mail message and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you received this message accidentaly,
please immediately notify the sender and delete it from your system. The
statements and expressions used in this message are not binding for and
cannot be used against Nilüfer Municipality.

Nilüfer Belediyesi

2019/68674 kayıt numaralı DİĞER-İMAR konulu başvurunuzla ilgili.1/1000
Ölçekli Doğanköy Uygulama İmar Planı dahilinde 3194 sayılı İmar kanunun
18. madde uygulaması (şuyulama çalışmaları ) devam etmektedir. Şuyulama
çalışmaları tamamlanıp arsa tapularının dağıtımından sonra inşaat izni
aşamasına geçilecektir. Bilgilerinize rica ederim

Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi
ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen
gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Nilüfer
Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal
sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.

Please consider the environment and avoid printing emails wherever
possible. This e-mail message and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you received this message accidentaly,
please immediately notify the sender and delete it from your system. The
statements and expressions used in this message are not binding for and
cannot be used against Nilüfer Municipality.

Nilüfer Belediyesi

2019/68674 kayıt numaralı DİĞER-İMAR konulu başvurunuzla ilgili.1/1000
Ölçekli Doğanköy Uygulama İmar Planı dahilinde 3194 sayılı İmar kanunun
18. madde uygulaması (şuyulama çalışmaları ) devam etmektedir. Şuyulama
çalışmaları tamamlanıp arsa tapularının dağıtımından sonra inşaat izni
aşamasına geçilecektir. Bilgilerinize rica ederim.SEVGÜL GÖNÜL cevabı
verilmiştir. İlgili Müdürlüğümüz tarafından yapılan işleme dair olumlu /
olumsuz geri bildirimlerinizi tarafımıza [Nilüfer Belediyesi başvuru email] adresi
kanalıyla iletmenizi rica ederiz.

Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi
ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen
gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Nilüfer
Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal
sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.

Please consider the environment and avoid printing emails wherever
possible. This e-mail message and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you received this message accidentaly,
please immediately notify the sender and delete it from your system. The
statements and expressions used in this message are not binding for and
cannot be used against Nilüfer Municipality.

Sayın Nilüfer Belediyesi,

Lütfen bunu Bilgi Edinme Hakkı başvurularını inceleyen kişiye iletin.

Nilüfer Belediyesi adlı kuruluşun yapmış olduğum Bilgi Edinme Başvurusuyla '1041 no'lu Doğanköy Uygulama İmar planı yapılaşma öngörü zamanı' ilgili yaklaşımı hakkında yazıyorum.

1041 No'lu Doğanköy uygulama imar planı bölgesinde en son Mayıs 2019'da şuyulandırma çalışmalarının devam ettiğine dair bilgi verilmişti. Rica etsem aşağıdaki sorulara güncel durum ve öngörüsel olarak bilgi verilebilir mi?
Geri bildiriminiz için şimdiden teşekkür ederim.

Şu an için şuyulandırma çalışması tamamlanmış mıdır?
Tapuların dağıtımı öngörüsel olarak ne zaman yapılacaktır?
Yapılaşmaya başlama öngörü zamanı nedir?
Yapılaşmanın başlamasına engel bir durum söz konusu mudur?

Tüm bilgi edinme başvurularım ve yazışmalarımın geçmiş dökümü internet üzerinde http://bilmehakki.org/request/1041_nolu_... adresinde bulunabilir.

Saygılar,

Ümit Özkan

Nilüfer Belediyesi

2019/132101 kayıt numaralı DİĞER konulu başvurunuzla ilgili-2019/132101
kayıt numaralı DİĞER konulu başvurunuzla ilgili- Günaydın. 1/1000 ölçekli
Doğanköy Uygulama İmar Planı dahilinde yapılmakta olan şuyulandırma
çalışmaları tamamlanmamıştır. Uygulama bölgesindeki Belediyemize ait mera
parselinin onayı gerçekleşmediğinden dolayı plan değişikliği yapılmak
zorunda kalındı. Tüm işlemler yeniden yapılacak olup, askı ilanında
gösterilen parselasyon şekline bağlı kalınacaktır. İyi günler dileriz...

Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi
ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen
gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Nilüfer
Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal
sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.

Please consider the environment and avoid printing emails wherever
possible. This e-mail message and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you received this message accidentaly,
please immediately notify the sender and delete it from your system. The
statements and expressions used in this message are not binding for and
cannot be used against Nilüfer Municipality.

Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – Ümit Özkan iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.