1041 no'lu Doğanköy Uygulama İmar planı yapılaşma öngörü zamanı

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Nilüfer Belediyesi şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Nilüfer Belediyesi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

1041 No'lu Doğanköy uygulama imar planı bölgesinde en son Ekim 2019'da plan değişikliği yapılacağına dair bilgi verilmişti. Rica etsem aşağıdaki sorulara güncel durum ve öngörüsel olarak bilgi verilebilir mi?
Geri bildiriminiz için şimdiden teşekkür ederim.

Tapuların dağıtımı öngörüsel olarak ne zaman yapılacaktır?
Yapılaşma izni verilmesi öngörü zamanı nedir?
Yapılaşmanın başlamasına engel bir durum söz konusu mudur?

Saygılarımla,

Ümit Özkan

Nilüfer Belediyesi

Sayın ÜMİT ÖZKAN, 34429 nolu DİĞER-İMAR konulu BİLGİ EDİNME başvurunuz
alınmış ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yönlendirilmiştir. Bilgilerinize
sunulur.

Bu e-posta iletisi ve ekindeki dosyalar gizlidir ve yalnız gönderilen kişi
ya da kurumun kullanımı içindir. Size yanlışlıkla gönderilmişse lütfen
gönderen kişiye bilgi veriniz ve iletiyi sisteminizden siliniz. Nilüfer
Belediyesi bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hiçbir hukuksal
sorumluluk taşımaz ve kabul etmez.

Please consider the environment and avoid printing emails wherever
possible. This e-mail message and any files transmitted with it are
confidential and intended solely for the use of the individual or entity
to whom they are addressed. If you received this message accidentaly,
please immediately notify the sender and delete it from your system. The
statements and expressions used in this message are not binding for and
cannot be used against Nilüfer Municipality.