18.01.2019 Tarih ve E.16028 Sayılı görüşe konu dilekçe

ABİDİN VİŞNE, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Diyanet İşleri Başkanlığı adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Gönderen: ABİDİN VİŞNE

Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Din İşleri Yüksek Kurulunuzun Yalova Sugören köyü Merkez Camii ile ilgili “Dini Sorular ve Cevaplar” konulu 18.01.2019 Tarih ve 69942030-105-E.16028 Sayılı görüşü Yalova İl Müftülüğü marifeti ile tarafımıza ulaştırılmıştı. Bu kararda zikredilen genel hükümler sonrası “Ancak dilekçede aktarılan bilgiler özelinde mesele değerlendirildiğinde” denilerek atıf yapılan, başta cami cemaati olmak üzere tüm köy halkımızı yakından ilgilendiren ve kurul görüşünüze doğrudan etki ettiği anlaşılan dilekçenin kim ya da kimler tarafından hangi sıfatla verildiği, dilekçe içeriğinde aktarılan bilgilerin ne olduğu, ayrıca aktarılan bilgilerin fiili durumumuzu ne ölçüde yansıttığı bilinmemektedir.
Endişelerin ortadan kalkması adına 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince ilgili dilekçe örneğinin tarafıma gönderilmesi veya Sugören Köyü Cami Yaptırma Derneği Yöneticilerince görülerek not alma imkânının sağlanması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.

Saygılar,

ABİDİN VİŞNE

Buna bağlantı ver

Gönderen: ABİDİN VİŞNE

Sayın Diyanet İşleri Başkanlığı,
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 01.08.2019 Günü yapmış olduğum müracaata her hangi bir yanıt verilmemiştir. Mümkün olan en kısa sürede tarafıma dönüş yapılması hususunu arz ederim.

Saygılar,

ABİDİN VİŞNE

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Diyanet İşleri Başkanlığı: