19 Mart 2020 itibariyle Covid19 testi tatbik edilen kişi sayısı

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Sayın Sağlık Bakanlığı,

Tarafınıza 19 Mart 2020 tarihinde yaptığım #2000771723 referans numaralı başvuruda bazı bilgiler talep etmiştim. MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUARLARI VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI'nca tarafıma 7 Nisan 2020 tarihinde verilen cevapta "Konunun ilgisi nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığınca değerlendirilmesi uygun olacağı" ifade edilmişti.

Bunun üzerine, yönlendirildiğim Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı'na #2001768647 referans numarasıyla yeniden bilgi edinme başvurusu yaptım. Başvuruma SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından 27 Nisan 2020'de verilen cevapta "ölüm ve iyileşme sayıları başta olmak üzere farklı konularla düzenli olarak bilgilendirme yapıldığı", Sağlık Bakanlığı'nın resmi sitesini, sosyal medya hesaplarını ve Sayın Bakan'ın açıklamalarını takip etmemin "daha sağlıklı olacağı" ifade edildi.

Bilindiği üzere, kaç kişinin test edildiği bilgisi kamuoyuyla ilk kez 28 Mart tarihinden itibaren paylaşılmaya başlandı. Başvurumda talep ettiğim bilgiler okunduğunda açıkça anlaşılacağı üzere, Sayın Bakan'ın ve yukarıda zikredilen diğer resmi kaynakların henüz paylaşmadığı 2 bilgi olan; 19 Mart 2020 tarihi itibariyle kaç kişiye Covid19 testi yapıldığı ve bunların kaçının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kaçının yabancı uyruklu olduğu bilgileriydi.

Dolayısıyla, tarafıma verilen cevaptaki kaynaklardan talep ettiğim bilgiyi edinmem söz konusu değil.

Aşağıdaki bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında tarafımla paylaşılmasını talep ediyorum:

1-
a. 19 Mart tarihi itibariyle kaç kişiye Covid19 testi tatbik edildi?
b. Bunların kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, kaçı yabancı uyruklu kişilerden müteşekkildi?

2- 1. soruda talep ettiğim bilgiler tarafımla paylaşılmayacaksa, bu karar 4982 sayılı kanunun DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÜ'nde tanımlanan hangi hususlar dahilinde alınmıştır?

3-Yaptığım ilk başvuruda MİKROBİYOLOJİ REFERANS LABORATUARLARI VE BİYOLOJİK ÜRÜNLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI tarafından yönlendirilmem üzerine, bilgileri Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı'ndan talep ettim. Ancak talebime SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yanıt verdi. Başvuruma, bilgileri talep ettiğim birim olan Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı yerine SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'nün cevap vermesinin uygun görülmesinin esbabımucibesi nedir?

Talep ettiğim bilgilerin 4982 sayılı kanunda ön görülen süre olan 15 gün içinde tarafımla paylaşılmasını istirham ediyorum.

Bilgilerinize saygıyla arz ederim,

M. Batuhan Durmuş

Sayın Sağlık Bakanlığı,

"19 Mart 2020 itibariyle Covid19 testi tatbik edilen kişi sayısı" başvuruma 4982 sayılı kanunda öngörülen süre içinde verilmiş olması gereken cevap gecikti.

Başvuruma ivedilikle olumlu; veya -bilgi edinme hakkıma ulaşabilmek için devam edeceğim hukuki süreçte kullanabilmem için- 4982 sayılı kanunda tanımlanan şekilde gerekçelendirilmiş bir olumsuz cevap verilmesini talep ediyorum

Cevabı geciken başvurum: https://bilmehakki.org/request/19_mart_2...

Saygılarımla,

M. Batuhan Durmuş