2016 Yılı 29/11/2016 günü komser yardımcılığı mülakat sonucu

MUSTAFA ÇETİN, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Polis Akademisi adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Gönderen: MUSTAFA ÇETİN

Sayın Polis Akademisi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
367637 sicil sayılı polis memuruyum. 29/11/2016 yılında girmiş olduğum komiser yardımcılığı mülakatında almış olduğum mülakat puanını öğrenmek istiyorum.

Arz ederim.

Buna bağlantı ver

Gönderen: MUSTAFA ÇETİN

Sayın Polis Akademisi,

Bilgi Edinme Başvurusu başvurunuza 2016 Yılı 29/11/2016 günü komser yardımcılığı mülakat sonucu yasanın gerektirdiği süre içinde cevap vermediler .367637 sicilli polis memuruyum 2016 yılı 29/11/2016 günü komser yardımcılığı mülakatı sonucu öğrenmek istiyorum. Yeniden incelenip cevap verilmesini talep ediyorum.

Saygılar,

MUSTAFA ÇETİN

Buna bağlantı ver

Polis Akademisi


Attachment attachment.delivery status
1K Download

Attachment Bilgi Edinme Hakk ba vuru 2016 Y l 29 11 2016 g n komser yard mc l m lakat sonucu hakk nda kurum i i inceleme.txt
1K Download View as HTML


Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email adresi]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

The following organization rejected your message:
EGM1BTEXCB2.polnet.intra.

References

Visible links
1. mailto:[email adresi]

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Polis Akademisi: