2016 Yılı 29/11/2016 günü komser yardımcılığı mülakat sonucu

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Sayın Polis Akademisi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
367637 sicil sayılı polis memuruyum. 29/11/2016 yılında girmiş olduğum komiser yardımcılığı mülakatında almış olduğum mülakat puanını öğrenmek istiyorum.

Arz ederim.

Sayın Polis Akademisi,

Bilgi Edinme Başvurusu başvurunuza 2016 Yılı 29/11/2016 günü komser yardımcılığı mülakat sonucu yasanın gerektirdiği süre içinde cevap vermediler .367637 sicilli polis memuruyum 2016 yılı 29/11/2016 günü komser yardımcılığı mülakatı sonucu öğrenmek istiyorum. Yeniden incelenip cevap verilmesini talep ediyorum.

Saygılar,

MUSTAFA ÇETİN

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    1K Download

  • Attachment

    Bilgi Edinme Hakk ba vuru 2016 Y l 29 11 2016 g n komser yard mc l m lakat sonucu hakk nda kurum i i inceleme.txt

    1K Download View as HTML

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1][email adresi]
The recipient's mailbox is full and can't accept messages now. Please try
resending this message later, or contact the recipient directly.

The following organization rejected your message:
EGM1BTEXCB2.polnet.intra.

References

Visible links
1. mailto:[email adresi]