2828 Sayılı Kanun Geçici Madde 16 İhraz Edilen Unvan

Selçuk Ertürk made this Bilgi Edinme Hakkı request to Devlet Personel Başkanlığı

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Devlet Personel Başkanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Devlet Personel Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
Saygılar,

2828 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında 24/12/2007 tarihinde Boğaziçi üniversitesi kurumunda lise mezunu olarak yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna atandım ve halen görev yapmaktayım.
27.03.2018 tarihli 30373 sayılı Resmi Gazetede ki 2.mükerrer’de yayınlanan 7103 sayılı ‘’ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda’’ belirtilen 24-25. Maddeleriyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Madde göz önünde bulundurularak kamuya yerleşenlere görevde yükselme sınavına tabi olmadan öğrenim durumlarına göre hak ettikleri unvana atanma imkânı getirilmiştir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim, ön lisans ya da lisans öğrenimi sonucu ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara geçişleri yapılır.
YÖK tarafından 30.06.1995 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Üniversitelerarası Kurulun görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, İktisat Fakültesi İktisat Programı mezunlarının iktisatçı (Ekonomist-Ekonomici) unvanını kullanmalarına karar verilmiştir.
İktisat Programı mezunları (Ekonomist-Ekonomici) unvanı kullananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 36. maddesinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfında yer almaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanununa eklenen ilgi (a) Kanunun Ek 1 inci maddesine eklenen söz konusu geçici madde gereğince İktisat lisans eğitimimi tamamlayarak mezun olmam nedeniyle ekonomist kadrosuna atanmak istiyorum. Fakat kurumumuzda ekonomist kadrosu bulunmamakta. Ekonomist kadrosu talep etmek için ne yapmamız gerekiyor. Bu konu hakkında tarafıma en kısa sürede bilgi verilmesini istiyorum.
Bilgilerinizi ve Gereğini Arz Ederim. 28/12/2021

Devlet Personel Başkanlığı

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Bilgi Edinme Hakk ba vuru 2828 Say l Kanun Ge ici Madde 16 hraz Edilen Unvan.txt

    4K Download View as HTML

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Devlet Personel Başkanlığı adlı kurumdaki Bilgi Edinme Başvurusu
başvuruları ([Devlet Personel Başkanlığı başvuru email])
The email address you entered couldn't be found. Please check the
recipient's email address and try to resend the message. If the problem
continues, please contact your email admin.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: ACB00EXC04.ailevecalisma.local

[Devlet Personel Başkanlığı başvuru email]
Remote Server returned '550 5.1.10 RESOLVER.ADR.RecipientNotFound;
Recipient not found by SMTP address lookup'

Original message headers:

Received: from ACB00EXC04.ailevecalisma.local (172.16.165.61) by
ACB00EXC04.ailevecalisma.local (172.16.165.61) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
15.1.2375.17; Tue, 28 Dec 2021 07:30:38 +0300
Received: from mailgw03.ailevecalisma.gov.tr (172.16.1.118) by
ACB00EXC04.ailevecalisma.local (172.16.165.61) with Microsoft SMTP Server
(version=TLS1_2, cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256) id
15.1.2375.17 via Frontend Transport; Tue, 28 Dec 2021 07:30:38 +0300
Date: Tue, 28 Dec 2021 04:30:30 +0000
From: =?UTF-8?B?U2Vsw6d1ayBFcnTDvHJr?= <[Bilgi Edinme Başvuruları #519 email]>
To: =?UTF-8?B?IERldmxldCBQZXJzb25lbCBCYcWfa2FubMSxxJ/EsSBhZGzEsSBrdXJ1bWRh?=
=?UTF-8?B?a2kgIEJpbGdpIEVkaW5tZSBCYcWfdnVydXN1IGJhxZ92dXJ1bGFyxLE=?=
<[Devlet Personel Başkanlığı başvuru email]>
Message-ID: <[email adresi]>
Subject: =?UTF-8?Q?Bilgi_Edinme_Hakk=C4=B1_ba=C5=9Fvuru_-_2828?=
=?UTF-8?Q?_Say=C4=B1l=C4=B1_Kanun_Ge=C3=A7ici_Madde_16_=C4=B0hraz_Edilen?=
=?UTF-8?Q?_Unvan?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
X-TM-AS-GCONF: 00
X-TM-AS-Result: No-2.745-5.0-31-10
X-imss-scan-details: No-2.745-5.0-31-10;No-2.745-5.0-31-10
X-TM-AS-User-Approved-Sender: No
X-TMASE-Result: 10-2.376400-10.000000
X-TMASE-MatchedRID: TDQWNTPftUAxvH/MCG8Ub4dtU7jwXHZtRWnXH60ddk+2HpC95B+yo8v+
RuHjfXGc+ilTQ6otZDa1LviPGGBqS1VjxCzCpxfbtT4jIeGRd/XeKe8oj/uqvfwmzX3Lqi2AwIS
X+bgLVV3jtXFLFuP+NbVijUdnqQBWs8enjKUyUUurm7DrUlmNkJEaMREJDt1RKTT0i04t5DaDGx
/OQ1GV8hYTCmH3/plL+gtHj7OwNO0A7WI2V4bLAvZfjovv7lJixtAPFBd0NmeN44ZaYbUPe/x7n
x8gGiomp/YwswY1addZ5VYP/NU2DVDvJLu9T9HDRkY58X3TUC4lGWsIFWq3k9okvrN4PdYbq00S
9gs7wjW85urjp/ZIQp/8sALZ9iTZ6HGh23KtyVHAvpLE+mvX8g==
X-TMASE-SNAP-Result: 1.821001.0001-0-2-1:0,12:0,22:0,33:0,34:0-0
Return-Path: [Bilgi Edinme Başvuruları #519 email]

References

Visible links
1. mailto:[Devlet Personel Başkanlığı başvuru email]