Bu, Bilgi Edinme Başvurusunda bulunan ek dosyasnın HTML sürümü '2828 Sayılı Kanun Geçici Madde 16 İhraz Edilen Unvan'.

Date: Tue, 28 Dec 2021 04:30:30 +0000
Subject: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - 2828 Sayılı Kanun Geçici Madde 16 İhraz Edilen Unvan
From: "Selçuk Ertürk" <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx>
To: " Devlet Personel Başkanlığı adlı kurumdaki Bilgi Edinme Başvurusu başvuruları" <xxxx@xxx.xxx.xx>

Sayın Devlet Personel Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
Saygılar,

2828 Sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında 24/12/2007 tarihinde Boğaziçi üniversitesi kurumunda lise mezunu olarak yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli kadrosuna atandım ve halen görev yapmaktayım.
27.03.2018 tarihli 30373 sayılı Resmi Gazetede ki 2.mükerrer’de yayınlanan 7103 sayılı ‘’ Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda’’ belirtilen 24-25. Maddeleriyle 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa eklenen Geçici 16. Madde göz önünde bulundurularak kamuya yerleşenlere görevde yükselme sınavına tabi olmadan öğrenim durumlarına göre hak ettikleri unvana atanma imkânı getirilmiştir. Bu madde kapsamına girenlerin yerleştirilmeleri; ortaöğretim, ön lisans ya da lisans öğrenimi sonucu ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alması şartıyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara geçişleri yapılır.
YÖK tarafından 30.06.1995 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; Üniversitelerarası Kurulun görüşü de dikkate alınarak, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 43/b maddesi uyarınca, İktisat Fakültesi İktisat Programı mezunlarının iktisatçı (Ekonomist-Ekonomici) unvanını kullanmalarına karar verilmiştir.
İktisat Programı mezunları (Ekonomist-Ekonomici) unvanı kullananlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 36. maddesinde yer alan Teknik Hizmetler Sınıfında yer almaktadır.
2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanununa eklenen ilgi (a) Kanunun Ek 1 inci maddesine eklenen söz konusu geçici madde gereğince İktisat lisans eğitimimi tamamlayarak mezun olmam nedeniyle ekonomist kadrosuna atanmak istiyorum. Fakat kurumumuzda ekonomist kadrosu bulunmamakta. Ekonomist kadrosu talep etmek için ne yapmamız gerekiyor. Bu konu hakkında tarafıma en kısa sürede bilgi verilmesini istiyorum.
Bilgilerinizi ve Gereğini Arz Ederim. 28/12/2021

-------------------------------------------------------------------

Lütfen bu başvuruya gelen tüm cevaplar için bu email adresini kullanın:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xxx

Requester details:
===================================================================
# Name: Selçuk Ertürk
# Identity Card Number: xxxxxxxxxxx
# Address: Sultaniye Mah. 617 Sk. No:65 D:2 , Esenyurt/İstanbul
===================================================================

* Bu başvuru Ek-1 başvuru forumunda yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.
* Başvuruma E-postayla cevap verilmesini istiyorum.

xxxx@xxx.xxx.xx adresi Devlet Personel Başkanlığı kurumuna yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvuruları için yanlış adres mi? Öyleyse, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bunu bizimle paylaşın:
https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fbilmehakki.org%2fchange%5frequest%2fnew%3fbody%3ddevlet%5fpersonel%5fbaskanligi&umid=F54485E1-D42D-4805-AC36-B74F3EB20C48&auth=1c9f0c9b7904df66e6ba07334bea7f5d35f2dc66-c8ec81f2728df3eaf88a93109e7e2a8187e10619

Yasal uyarı: Bu ileti ve gelen cevaba vereceğiniz yanıtlar internette yayınlanacaktır. Gizlilik ve telif politikamız:
https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fbilmehakki.org%2fhelp%2fofficers&umid=F54485E1-D42D-4805-AC36-B74F3EB20C48&auth=1c9f0c9b7904df66e6ba07334bea7f5d35f2dc66-e68a9b426ce3c77f3638f4bee56a9784abc77cbf

Bir kamu kurum veya kuruluşunun Bilgi Edinme Departmanı'nda çalışıyorsanız ve bu hizmeti yararlı buluyorsanız, lütfen çalıştığınız kuruluştaki web yöneticisinden sitenizin Bilgi Edinme bölümünde sitemize bir bağlantı sağlamasını isteyin.