657 Sayılı Kanunun 92. maddesi

MURAT ESİN, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Gönderen: MURAT ESİN

Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılar,

1. 2004-2016 yılları arasında Hava Kuvvetleri Komutanlığında Personel ve İdari İşler Astsubayı olarak görev yaptıktan sonra 4/3 dereceden kendi isteğimle (istifa ederek) ayrıldım. 2 Önlisans (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamalı Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Adalet Meslek Yüksek Okulu), 1 Lisans (Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü) ve Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları ABD İnsan Hakları bölümünde Yüksek Lisans tamamladım. Ayrıca, 1 Yıl süreli Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce bölümü eğitimini tamamladım. 120 saatlik MEB onaylı İspanyolca kursunu tamamladım. İyi derecede ofis programları kullanımı bilgisine ve hızlı F klavye kullanımı bilgisine sahibim.

2. 657 sayılı DMK Madde 92 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/27 md.)’de;
İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. (Mülga ikinci fıkra: 29/11/1984 - KHK 243/56 md.)
657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir" hükmü yer almaktadır.

3. 16.12.2016 tarihli ve 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun kurumunuz için belirlediği açıktan atama sınırlaması dahilinde, boş ve niteliklerime uygun görülen bir kadronun mevcut olup olmadığının 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince tarafıma bildirilmesini arz ederim.

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi: