8. Hukuk Dairesi 2005/238 E.N. 2005/3312 K.N. kararın taraflarının ad ve soyadları

4982* ekibinin ilgilenmesi gereken teslimat hatası veya benzeri bir sorun çıktı.

Sayın Yargıtay,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

8. Hukuk Dairesi 2005/238 E.N. 2005/3312 K.N. kararın taraflarının ad ve soyadlarını öğrenmek istiyorum. İlgili kararda adı geçen Zekiye ve Hattuç aile bireyleri olduğundan ve kararda geçen bazı olayların yine Zekiye ve Hattuç' un iradesi dışında gerçekleştiğini düşündüğümüzden bu bilgiyi öğrenmek istiyoruz.

Saygılar,

Settar Muştu

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Bilgi Edinme Hakk ba vuru 8.Hukuk Dairesi 2005 238 E.N.2005 3312 K.N.karar n taraflar n n ad ve soyadlar.txt

    2K Download View as HTML

The following message to <[Yargıtay başvuru email]> was undeliverable.
The reason for the problem:
5.1.0 - Unknown address error 550-'5.1.1 <[Yargıtay başvuru email]>: Recipient address rejected: yargitay.gov.tr'