Ankara ili Trafikte bisiklet kazaları Acil servis Başvuruları

Sağlık Bakanlığı İstenen bilgi kurumun elinde bulunmuyordu

Sayın Sağlık Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin acil servislerine 01.01.2006 ile 31.12.2015 tarihleri arasında trafikte yaralanmış olarak başvuran bisikletlilere ait kaza yeri bilgisi, kazanın oluş tarihi ile kazaya karışan kişilerin sonraki sağlık durumları ile ilgili bilgileri tarafıma iletilmesini rica ediyorum

Saygılar,

Engin Aygün

Bilgiedinme, Sağlık Bakanlığı

Sayın İlgili,

Bilgi Edinme birimimize ulaşan başvurunuz incelenmiştir.
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 12.Maddesinde " Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler"hükmü gereği başvurunuz üzerinde özel çalışma,inceleme ve değerlendirme gerektiren bir bilgi edinme talebi olduğundan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında cevaplanamamaktadır.

________________________________________
Gönderen: Engin Aygün [[Bilgi Edinme Başvuruları #27 email]]
Gönderildi: 8 Temmuz 2016 Cuma 14:05
Kime: Bilgiedinme
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Ankara ili Trafikte bisiklet kazaları Acil servis Başvuruları

Sayın Sağlık Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
Ankara ili sınırları içerisinde bulunan Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerin acil servislerine 01.01.2006 ile 31.12.2015 tarihleri arasında trafikte yaralanmış olarak başvuran bisikletlilere ait kaza yeri bilgisi, kazanın oluş tarihi ile kazaya karışan kişilerin sonraki sağlık durumları ile ilgili bilgileri tarafıma iletilmesini rica ediyorum

Saygılar,

Engin Aygün

alıntılanan bölümleri göster