Avukatların Sokağa Çıkış İzinleri Hk.

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda İstanbul Valiliği şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın İstanbul Valiliği,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Sayın İstanbul Valiliği,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan 22.03.2020 tarihli "65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Ek Genelgesi" ile yürüttükleri görevleri dikkate alınarak bir kısım görevlileri yasak kapsamı dışında bırakılmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu 1.Maddesi kapsamında Avukatlık, kamu hizmeti olarak tanımlanmıştır.

Kanun'un 2.madde 2 fıkrası ise "Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler,
sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak
zorundadır," hükmünü amirdir.

İçinde bulunduğumuz zorlu "corona günleri"nde hukuki yardım ve görüşme talep eden ve zor durumda olan müvekkillerimiz ve müvekkil şirketlerimiz bulunmaktadır.

Bu taleplerin karşılanabilmesi bizzat ziyareti ya da acil hukuki yardımı gerektirmekte olup, bir tereddüte meydan verilmemesi amacıyla,65 ve üstü avukatların sokağa çıkma yasağı kapsamında değerlendirilip değerlendirilmediğinin Sayın Valiliğinize sorulmasında zorunluluk görülmüştür. Konu hakkında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederiz.10.04.2020

Saygılar
Av.Vahdettin Erdem, 14123
E-POSTA: [email address]

Saygılar,

vahdettin erdem