Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – VELİ SALIM iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.

Bireysel Başvuru

VELİ SALIM adlı kullanıcının en son gelen cevapları okuyup başvuru durumunu güncellemesini bekliyoruz.

Sayın T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ederim.

Denizli 8.asliye ceza mahkemesi tarafından verilen 2022/521 Dosya numaralı kararın iptal edilmesini talep ederim.

Anayasa Mahkemesi Bilgi, T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

T.C.
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı : 53282556/622.01/
Konu: Bilgi Talebi

Sayın Veli SAYIM
İlgi: 27/10/2022 tarihli e-postanız.

6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunu'nun 47. maddesinin birinci fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 63. maddesinin birinci fıkrasında bireysel başvuruların hangi usullerde yapılabileceği öngörülmüştür. Bu hükümlere göre, bireysel başvurularda, İçtüzük ekindeki ve Mahkemenin internet sitesinde yayınlanan başvuru formunun kullanılması ve Mahkemeye veya diğer mahkemeler ya da yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
E-posta, faks vb. yollarla Mahkememize bireysel başvuru yapılması mümkün değildir. Bu nedenle, dilekçeniz başvuru niteliği taşımadığından bireysel başvuru olarak kayda alınmamıştır. Yukarıda belirtildiği üzere Anayasa Mahkemesine usulüne uygun bir şekilde başvuru yapmanız durumunda talebiniz kayda alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yöntemi ve bireysel başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamaları içeren kitapçık, kılavuz ve ilgili mevzuat metinlerine Anayasa Mahkemesinin www.anayasa.gov.tr. internet adresindeki “Bireysel Başvuru” linkinden ulaşarak konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
Bilgilerinizi rica ederim.

Dr. Osman ARSLAN
Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü

alıntılanan bölümleri göster

Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – VELİ SALIM iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.