Dilekçe

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Cumhurbaşkanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile atanmak sureti ile terfi olmaları başta olmak üzere bütün/tüm değişlik hallerinin ve/veya durumlarının; talebime uygun olarak, talebime göre gerekli iş ve işlemler akabinde ve devamında ise gerekli çalışmalar ile değiştirilebilmesini ve düzenlenmesini talep ederim.
Örnek1)sınav ile kaymakamlıktan valiliğe geçiş
Örnek2)Atanmak sureti ile kaymakamlıktan valiliğe terfi Çalışmalar ile valilere ve kaymakamlara Memleketlerinde(nüfusa kayıtlı olduğu illerde)görev yapabilme hakkı verilebilir.
Örnek linkin içeriğindeki gibi, benzer şekilde Valiler ve kaymakamlar kendi memleketlerinde belirlenebilecek ve tespit edilebilecek olan bütün/tüm kriterleri ve koşulları(örnek link içerik:https://www.gencgazete.net/haber/memleke... getirebilmeleri halinde veya da/ya da direk doğrudan yer değişikliği sureti ile memleketlerine atanmaları halinde kendi memleketlerinde görev yapabilirler.
Akabinde ve devamında ise Çalışmalara uygun olarak(çalışmalara göre) hizmet bölgeleri, hizmet alanları, zorunlu çalışma süresi, alt bölge ve üst bölge vb bütün/tüm tanımların çalışmalar ile değiştirilebilmesini ve düzenlenmesini talep ederim gereğinin yapılmasını arz ederim.
İlk etapta cimer dilekçemin(öneri mahiyetli müracaatımın) değerlendirilmeye ve incelemeye alınmasını ve gerekli değerlendirmeler ve incelemeler neticesinde cumhurbaşkanlığımız nezdinde uygun görülmesi halinde
Cumhurbaşkanlığımız bünyesindeki başkanlık makamı ve ilgili birim olmak üzere toplam iki birimin dilekçemin(öneri mahiyetli müracaatımın)hayata geçirilmesi adına ve ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile iletişime geçebilmesini ve cumhurbaşkanlığımız bünyesindeki iki birim ile ilgili kurum ve kuruluşlar(cumhurbaşkanlığımız ile ilgili bakanlık ile ilgili makam ve merciiler arasında gerekli yazışmaların akabinde ve devamında ise gerekli iş ve işlemler ile çalışmaların yapılabilmesini talep ederim)arasında ilk etapta gerekli yazışmaların akabinde ve devamında ise gerekli iş ve işlemler ile çalışmaların gerçekleştirilmesini ve neticesinde gerekli çalışmalar ile iş ve işlemlerin müteakipinde valiler kararnamesi(cumhurbaşkanlığı atama kararları)hazırlanabilmesini ve çıkarılabilmesini talep ederim.
gereğinin yapılmasını arz ederim.