Gün ışığından daha fazla yararlanılması hakkında

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Sayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

8 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde gün ışığından daha fazla yararlanılması için yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca sürmesi kararlaştırılmıştır.

Bu düzenlemenin uygulanmasıyla ülkemizin gün ışığından yararlanma düzeyi ne kadar artacaktır?

Saygılar,

Emre Koyuncu

Sayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

8 Eylül 2016 tarihinde yaptığım bilgi edinme başvurusundan yasada belirtilen süre içinde yanıt alamadım. Gereğini arz ederim.

Saygılar,

Emre Koyuncu