Güvenli İnternet "Aile Profili" engelli listesi

Başvuru reddedildi, şu kurum tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu.

Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki bilgileri talep ediyorum:

24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan "Güvenli İnternet" uygulaması kapsamında belirlenen "Aile Profili"nde kaç adet siteye erişim engellenmektedir?

Kurumunuz tarafından işletmecilere gönderilen Aile Profili listesiyle erişime engellenen internet sitelerinin alan adı, alt alan adı ve IP adreslerinin listesini talep ediyorum.

Saygılarımla,
Efe Kerem Sözeri

Bilgi Edinme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sayın SÖZERİ

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuru Usulü başlıklı 9. maddesinde "Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır." "Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1'de, tüzel kişiler için EK-2'de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2'de yer alan formları doldurmaları zorunludur." denilmektedir. Bu nedenle Kurumumuz web sayfasında http://bilgi.ubak.gov.tr/ULASTR/indexBTK... adresinde yayımlanan formları doldurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü
________________________________________
Kimden: Efe Kerem Sözeri [[Bilgi Edinme Başvuruları #11 email]]
Gönderildi: 26 Nisan 2016 Salı 01:27
Kime: Bilgi Edinme
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Güvenli İnternet "Aile Profili" engelli listesi

Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki bilgileri talep ediyorum:

24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan "Güvenli İnternet" uygulaması kapsamında belirlenen "Aile Profili"nde kaç adet siteye erişim engellenmektedir?

Kurumunuz tarafından işletmecilere gönderilen Aile Profili listesiyle erişime engellenen internet sitelerinin alan adı, alt alan adı ve IP adreslerinin listesini talep ediyorum.

Saygılarımla,
Efe Kerem Sözeri

alıntılanan bölümleri göster