Güvenli İnternet "Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu" üyeleri

Efe Kerem Sözeri, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Gönderen: Efe Kerem Sözeri

Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki bilgileri talep ediyorum:

24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile başlatılan "Güvenli İnternet" uygulaması kapsamında belirlenen "Çocuk ve Aile Profil Kriterleri Çalışma Kurulu" kimlerden oluşmaktadır?

Kurulun şu anda görevde bulunan ve geçmişte görevde bulunmuş olan üyelerinin isim listesini talep ediyorum.

Saygılarımla,
Efe Kerem Sözeri

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: