Halikarnas Mozolesi, AİHM

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Kültür ve Turizm Bakanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Kültür ve Turizm Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.
İngiliz arkeolog Newton 1856-1857 arasında Halikarnas Mozolesi’nde yaptığı kazılar sırasında bulduğu kabartmaları, Mausolos ve Artemisia’nın heykellerini, dört atlı arabanın parçalarını British Museum’a götürdüğü bilinen bir olgudur.
Bu antik eserlerin, geri getirilmesiyle ilgili olarak gerek bakanlık gerekse bakanlık dışından gerçek veya tüzel kişiler tarafından A.İ.H.M. veya başka mahkemelere dava açılmış mıdır. Açılmış ise ne zaman, kim yada kimler tarafından açılmış olup, dosya numarası ve aşaması nedir.
İadesi anlamında yasal başvurular yapılmış ise sonuçları, yapılmamışsa yapılmama nedeni nedir.
Söz konusu heykel ve parçaların 1846, 1857 ve 1859 yıllarında İngiltere’ye tanınan imtiyazlar ve alanda kazı yapmaya ve çıkarmaya yönelik izinleri düzenleyen fermanlar Osmanlı İmparatorluğu’ndan alınan yasal izinler ile 1857 ve 1859 yıllarında Bodrum Kalesi’nden İngiltere Müzesine taşındığının , İngiltere büyükelçisi Reddaway, tarafından açıklandığı iddia edildiği belirtilmekle birlikte bu imtiyaz, izin ve fermanların bir örneği bakanlığınızca istenmiş midir. Gerçek olup olmadığı kontrol edilmiştir.
Keza, Halikarnas Mozolesi'ne ait mermer blokların Malta’da Cospicua kentinde inşa edilen Dock 1 adlı limanın inşaatı sırasında kullanılmış olduğu tespit edilmiş olduğundan, bu antik blokların geri getirilmesiyle ilgili olarak gerek bakanlık gerekse bakanlık dışından gerçek veya tüzel kişiler tarafından A.İ.H.M. veya başka mahkemelere dava açılmış mıdır. Açılmış ise ne zaman, kim yada kimler tarafından açılmış olup, dosya numarası ve aşaması nedir.
İadesi anlamında yasal başvurular yapılmış ise sonuçları, yapılmamışsa yapılmama nedeni nedir.
F.Özcan TOKUŞ
REDACTED

Sayın Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Halikarnas mozolesi ile ilgili olarak Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapmış olduğum başvuruya herhangi bir cevap verilmemiştir.
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapmış olduğum başvuruya cevap verilmesini talep ederim.
Fuat Özcan TOKUŞ

Sayın Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapmış olduğum başvuruya yasal sürenin dolmasından beri çok zaman geçtiği halde halen yanıt verilmemiştir.
Gereğinin yapılmasını talep ederim.
Fuat Özcan TOKUŞ