Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – sefa solmaz iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.

İhtiyar heyetinin yazılmadığı muhtar seçmen kağıtlarının geçersiz sayılması

sefa solmaz adlı kullanıcının en son gelen cevapları okuyup başvuru durumunu güncellemesini bekliyoruz.

Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılar, KahramanKazan'ın Orhaniye Mahallesi'nde 31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında yapılan seçimlerde 1004 ve 1005 nolu sandıklarda yapmış olduğumuz muhtarlık seçim kağıtlarının bir kısmında ihtiyar meclisi üyeliği kısmı boş bırakılarak muhtar adayının ismi yazılı şekilde zarfa konulmak sureti ile sandığa atılmış olup sayım sırasında itiraz edilmemiştir. Daha sonra 01 Nisan 2019 günü KahramanKazan ilçe seçim kuruluna konu ile ilgili itirazda bulunulmuştur. İlçe seçim kurulu itirazı kabul ederek sandıklar açılıp tekrar sayım gerçekleştirilmek sureti ile ihtiyar meclisi üyelerinin yazılı olmadığı veya çizildiği oy pusulalarını geçersiz saymıştır. Buna göre seçimlerde ikinci olan Muhtar adayımız birinciliğe yükselerek Muhtar sayılmıştır.

Mülga: 13/32018 - 7102/24 md.
(Değişik üçüncü fıkra: 12/11/2012-6360/30 md. Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçimlerde; muhtar ile bu Kanunun 30. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı olduğu oy pusulası kullanılır.

Buna göre Mahallemizde yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandıklarından çıkan muhtar oy pusulasında ihtiyar meclis üyelerinin yazılı olmadığı veya üzerinin çizildiği ama muhtar adayının ismini yazılı olduğu oy pusulaları geçersiz midir ?

Muhtar veya ihtiyar meclisi üyeliği için iki ayrı kağıt kullanılmamıştır. Seçmen ihtiyar meclisi üyesi yazmamış veya hepsini silmiştir bu şekilde sandığa atılmış olan oy pusulaları KahramanKazan ilçe seçim kurulunca kabul edilmemiş geçersiz sayılmıştır.
Konu ile ilgili bilgilerinizi ve görüşlerinizi rica ederim.

Kurul İşleri Bilgi Edinme, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde yapmış olduğunuz başvuru
formu incelenmiştir.
    Yüksek Seçim Kurulunun 2018/1129 sayılı kararı ile kabul edilen Sandık
Kurullarının Görev ve Yetkilerini Gösterir 138 Sayılı Genelgenin  "Köy ve
mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti/meclisi seçimlerindeki oy pusulalarına
ilişkin özel hükümler" başlıklı 48. maddesinde geçerli ve geçersiz oy
pusulaları belirtilmiştir.
    Bilgi edinilmesi rica olunur.

YSK Bilgi Edinme Birimi, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

1 Attachment

Talebe konu husus Yüksek Seçim Kurulunun 21.03.2019 tarihli 2019/1609 sayılı kararın sonuç kısmında
"1-Köy ve mahalle muhtarlığı, ihtiyar heyeti/meclisi seçimlerinde;birlikte düzenlenen oy pusulasının geçerli olabilmesi için muhtar adayı ile birlikte en az (1) üye isminin yazılmasının geçerlilik açısından yeterli olduğuna" düzenlemeleri yer almaktadır.
İlgili karar ekte gönderilmiştir.
----- Orijinal Mesaj -----
Kimden: "sefa solmaz" <[Bilgi Edinme Başvuruları #230 email]>
Kime: "YSK adlı kurumdaki Bilgi Edinme Başvurusu başvuruları" <[YSK başvuru email]>
Gönderilenler: 5 Nisan Cuma 2019 16:31:09
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - İhtiyar heyetinin yazılmadığı muhtar seçmen kağıtlarının geçersiz sayılması

Sayın Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılar, KahramanKazan'ın Orhaniye Mahallesi'nde 31 Mart 2019 yerel seçimleri kapsamında yapılan seçimlerde 1004 ve 1005 nolu sandıklarda yapmış olduğumuz muhtarlık seçim kağıtlarının bir kısmında ihtiyar meclisi üyeliği kısmı boş bırakılarak muhtar adayının ismi yazılı şekilde zarfa konulmak sureti ile sandığa atılmış olup sayım sırasında itiraz edilmemiştir. Daha sonra 01 Nisan 2019 günü KahramanKazan ilçe seçim kuruluna konu ile ilgili itirazda bulunulmuştur. İlçe seçim kurulu itirazı kabul ederek sandıklar açılıp tekrar sayım gerçekleştirilmek sureti ile ihtiyar meclisi üyelerinin yazılı olmadığı veya çizildiği oy pusulalarını geçersiz saymıştır. Buna göre seçimlerde ikinci olan Muhtar adayımız birinciliğe yükselerek Muhtar sayılmıştır.

Mülga: 13/32018 - 7102/24 md.
(Değişik üçüncü fıkra: 12/11/2012-6360/30 md. Muhtar ile ihtiyar meclisi veya heyeti üyelerinin seçimlerde; muhtar ile bu Kanunun 30. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen ihtiyar meclisi veya heyeti üye sayısı kadar ismin birlikte yazılı olduğu oy pusulası kullanılır.

Buna göre Mahallemizde yapılan 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sandıklarından çıkan muhtar oy pusulasında ihtiyar meclis üyelerinin yazılı olmadığı veya üzerinin çizildiği ama muhtar adayının ismini yazılı olduğu oy pusulaları geçersiz midir ?

Muhtar veya ihtiyar meclisi üyeliği için iki ayrı kağıt kullanılmamıştır. Seçmen ihtiyar meclisi üyesi yazmamış veya hepsini silmiştir bu şekilde sandığa atılmış olan oy pusulaları KahramanKazan ilçe seçim kurulunca kabul edilmemiş geçersiz sayılmıştır.
Konu ile ilgili bilgilerinizi ve görüşlerinizi rica ederim.

-------------------------------------------------------------------

Lütfen bu başvuruya gelen tüm cevaplar için bu email adresini kullanın:
[Bilgi Edinme Başvuruları #230 email]

Requester details:
REDACTED

* Bu başvuru Ek-1 başvuru forumunda yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.
* Başvuruma E-postayla cevap verilmesini istiyorum.

[YSK başvuru email] adresi Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı kurumuna yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvuruları için yanlış adres mi? Öyleyse, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bunu bizimle paylaşın:
http://bilmehakki.org/change_request/new...

Yasal uyarı: Bu ileti ve gelen cevaba vereceğiniz yanıtlar internette yayınlanacaktır. Gizlilik ve telif politikamız:
http://bilmehakki.org/help/officers

Bir kamu kurum veya kuruluşunun Bilgi Edinme Departmanı'nda çalışıyorsanız ve bu hizmeti yararlı buluyorsanız, lütfen çalıştığınız kuruluştaki web yöneticisinden sitenizin Bilgi Edinme bölümünde sitemize bir bağlantı sağlamasını isteyin.

Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – sefa solmaz iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.