Kapatılan okullarla ilgili bireysel başvuru sonucu

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Rize Valiliği tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Sayın Rize Valiliği,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygıdeğer ilgili şahsa,

07 Şubat 2017 tarihinde T.C. Başbakanlık İletişim Merkezine kapatılan okullarla ilgili bir başvuruda bulundum. ( Başvuru sayı: 1700184895 ). Konu ile ilgili T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminden 14 Şubat 2017 tarihinde gelen cevabı aynen aşağıya aktarıyorum.
( Bahsi geçen kurum Rize Şahika Eğitim Kurumlarına bağlı Özel Kopuzlar Şahika Lisesidir. )

Başvuru yapan kişinin adı soyadı
AHMET GENÇ
Başvurunuza ilişkin cevap :

667 Sayılı KHK gereği kapatılan kurumlarda görevli olduğunuzdan başka bir kurumda çalışmanıza imkan bulunmamaktadır. Ayrıca konu ile ilgili kurulan Valilik komisyonuna başvurunuzun olduğu görülmekte olup bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucunu beklemeniz gerekmektedir.

Başvurunuzun içeriğine göre birden fazla birimden cevap maili alabilirsiniz.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminin dilekçeme verdiği cevabın gayet yüzeysel ve sathi olduğu kanaatindeyim. Konu ile ilgili aşağıda maddeler halinde sıraladığım sorulara cevap niteliğinde daha detaylı bir bilgilendirme yapılmasını talep ediyorum.

1. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminden gelen cevapta; kapatılan kurumlarda görevli olduğumdan başka bir kurumda çalışma imkânımın bulunmadığı belirtilmektedir. Ancak konu ile ilgili hiçbir gerekçe öne sürülmemektedir.

2. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminden gelen cevapta; Valilik komisyonuna başvurumun olduğu ve komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucunu beklemem gerektiği bildirilmektedir. Ben dilekçemi 24 Ekim 2016 tarihinde teslim ettim. 3,5 aydır konu ile ilgili şahsıma olumlu veya olumsuz hiçbir bilgi ve belge sunulmamıştır.

3. Rize Valiliğinde kurulan komisyonun veya Valiliklerden gelen dilekçeleri değerlendirmesi için tesis edilen / edilecek üst komisyon ne zaman sağlıklı bir bilgilendirme yapacaktır? Dilekçelerle ilgili tesis edilen / edilecek üst komisyonun durumu nedir?

4. 1. maddede kapatılan kurumlarda görevli olduğumdan başka bir kurumda çalışma imkânımın bulunmadığı belirtilmektedir.

a. Eğer kapatılan kurumlarda görevli olmak suç teşkil ediyorsa bunu bir öğretmen olarak bilmemin imkânı yok. Zira ben devletimin T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve onayı ile faaliyet göstermesine izin verdiği bir kurumda çalışmakta idim.

b. Eğer bu kurum T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kanunlarına göre onayını almış ve faaliyet göstermesine müsaade edilmişse burada öğretmen olarak çalışmamın ne sakıncası olabilir?

c. T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bu kurumun 21 Temmuz 2015 tarihli 667 sayılı KHK ile illegal olduğuna karar verdikten sonra kapatılma arifesinde kurum çalışanlarını bilgilendirmesi, sakıncalarını anlatması ve gerekli uyarıları yapması gerekmez miydi? Çalışanlara ayrılma veya istifa etme imkânı neden verilmedi?

d. 1995 yılında açılan ve 20 yıl eğitim ve öğretim faaliyetlerine izin verilen bu kurum eğer sakıncalı idiyse T.C. Milli Eğitim Bakanlığı neden onay verip daha sonra kapatarak beni mağdur etmiştir? Bu kurum 667 sayılı KHK ile kapatılana kadar Rize de 20 yıl eğitim faaliyetleri yapmasına müsaade edilmişse bunda öğretmen olarak benim suçum nedir?

e. 'Hukuka uygun işlemler, kişi yararına kazanılmış hak doğururlar ve kural olarak geri alınamazlar' hukuki anlayışı doğrultusunda öğretmen olarak yasal çalışma iznimi devletimizin güzide kurumlarından biri olan Dicle üniversitesinden 04 Temmuz 1994 tarihinde İngilizce bölümünden mezun olarak aldım. Ben ne diplomamı ne de yasal çalışma iznimi bu yaşanan talihsiz süreçte almadım ki şaibeli ve gayri hukuki olsun.

f. Bu kurum T.C. Milli Eğitim Bakanlığının, T.C. Maliye Bakanlığının ve T.C. Sağlık Bakanlığının vb. kurumların her türlü denetimine açıktır. Bu kadar denetime açık olan bir kurumun 20 yıl boyunca faaliyetleri denetlenmiş ve onaylanmıştır. Bu kadar üst düzey denetlemelere rağmen 20 yıl boyunca her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerine en üst kurullarca izin verilmiştir.
Bu kadar denetimden geçen bir okulda sadece görevli bir öğretmen olmak yasal çalışma izninin kaldırılması gibi korkunç bir suç olabilir mi? Bu durumda söz konusu kurumları denetleyip çalışma faaliyetlerini onaylayanların durumu nedir? Söz konusu kurumların verdiği onaylar ile yasal bir zemine oturan bu kurumda görevli olmanın neresi yanlıştır?

g. Bir önceki dilekçemde söz konusu kurumda öğretmenlik yaptığım süre boyunca eğitim faaliyetlerinin dışında hiçbir gayri hukuki organizasyon içinde yer almadığımı, herhangi bir illegal faaliyette bulunmadığımı, kesinlikle hiçbir terör örgütünün destekçisi, sempatizanı veya üyesi olmadığımı ve gündemle ilgili şahsıma yönelik yürütülen hiçbir soruşturma bulunmadığını belirtmiştim. İngilizce öğretmeni olarak çalıştığım süre boyunca gerek Rize Milli Eğitim Müdürlüğüne gerekse T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı müfettişler tarafından hem ders içi hem de ders dışı faaliyetlerim birçok kez denetlenmiştir. Hiçbir denetlemenin sonucunda kınama veya soruşturma cezası dahi almadığım gibi müfettişler branşımla ilgili yürüttüğüm faaliyetleri takdir ettiler. Şahsımla ilgili hiçbir soruşturma olmadığına ve çalıştığım kurumunda
21 Temmuz 2015 tarihine kadar T.C. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir kurum olduğuna göre sadece söz konusu kurumda görevli bir öğretmen olmak hukuken nasıl bir suç unsurudur?

h. Devlet kurumlarında veya özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışma iznimin iptal edilmesi gibi korkunç bir cezalandırmayı hangi suçları irtikap ederek hak ettim? Gerekçelerinin Türkiye Cumhuriyetinin geçerli kanunlarına göre tarafıma izah edilmesini talep ediyorum.

İki çocuklu bir aile geçindirmekteyim. 21 Haziran 2016 tarihi itibari ile işsiz kaldım.
Her fırsatta üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünden bahseden Saygıdeğer
Devlet Büyüklerimizin vicdanlarına sorularla seslenerek geç kalınmış adaletin bireysel ve toplumsal anlamda daha derin ve onulmaz yaralar açmadan yeniden tesis etmelerini bütün kalbimle diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hukukuna uygun bir şekilde 04 Temmuz 1994 tarihinde Dicle Üniversitesi-Yabancı Diller Fakültesi- İngilizce Bölümünden mezun olarak aldığım yasal öğretmenlik çalışma iznim 667 sayılı KHK ile geçersiz ilan edilmiştir. Yasal hakkım olan öğretmenlik çalışma iznimin tarafıma iade edilmesini ve gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
15 Şubat 2017
İmza
Ahmet GENÇ
İletişim Bilgileri
Adı : Ahmet
Soyadı : GENÇ
T.C. Kimlik No : REDACTED
Doğum tarihi : 02 Ekim 1970
Doğum yeri : İstanbul
Medeni Hali : Evli
Çocuk sayısı : 2
Cep Telefonu : 0553 868 67 16
E-mail : [email address]
Mezun olduğu üniversite : Dicle Üniversitesi
Fakülte : Yabancı diller Fakültesi
Bölüm : İngilizce Öğretmenliği
Mezuniyet tarihi : 04 Temmuz 1994

Sayın Rize Valiliği,

Saygıdeğer ilgili şahsa,

Bu dilekçeyi team@bilmehakkı.org adresinden gelen mesaj üzerine gönderiyorum. Gelen mesajın içeriği ( orijinal hali ) değiştirilmeden aşağı eklenmiştir.

Rize Valiliği erteledi, ( Ek - 1 )
Bilgi Edinme Başvurusu başvurunuza Kapatılan okullarla ilgili bireysel başvuru sonucu yasanın gerektirdiği süre içinde cevap vermediler.

Başvurunuza yanıt vermesini hatırlatmak amacıyla Rize Valiliği adlı kamu kuruluşuna mesaj göndermek için aşağıdaki bağlantıyı tıklayın.

http://bilmehakki.org/c/l6fjyih0cajtahuc...

24 Ekim 2016 tarihinde Rize Valiliğine dolayısıyla MEB bünyesinde kurulması planlanan komisyona ilk dilekçemi gönderdim. 3,5 ay kadar süre geçmesine rağmen ne Rize Valiliğinden nede MEB bünyesinde kurulması planlanan komisyondan şahsıma yönelik herhangi bir bilgi ve belge sunulmadı. Bu sebeple 07 Şubat 2017 tarihinde Rize Valiliğine ve Bimer'e ikinci dilekçemi gönderdim.
( Başvuru sayı: 1700184895 ). Konu ile ilgili T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminden
14 Şubat 2017 tarihinde gelen cevabı aynen aşağıya aktarıyorum.
( Bahsi geçen kurum Rize Şahika Eğitim Kurumlarına bağlı Özel Kopuzlar Şahika Lisesidir. )

Başvuru yapan kişinin adı soyadı
AHMET GENÇ
Başvurunuza ilişkin cevap :

667 Sayılı KHK gereği kapatılan kurumlarda görevli olduğunuzdan başka bir kurumda çalışmanıza imkan bulunmamaktadır. Ayrıca konu ile ilgili kurulan Valilik komisyonuna başvurunuzun olduğu görülmekte olup bu komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucunu beklemeniz gerekmektedir.

Başvurunuzun içeriğine göre birden fazla birimden cevap maili alabilirsiniz.

MEB Bilgi Edinme sisteminden ( 667 Sayılı KHK gereği kapatılan kurumlarda görevli olduğunuzdan başka bir kurumda çalışmanıza imkan bulunmamaktadır. ) içeriğinde herhangi bir gerekçe belirtilmeyen bir cevap geldi.

MEB Bilgi Edinme sisteminden gelen cevaba karşın 15 Şubat 2017 tarihinde Bimere, 17 Şubat 2017 Rize Valiliğine daha kapsamlı üçüncü bir dilekçe gönderdim. Bimer konu ile ilgili 08 Mart 2017 tarihinde gelen cevabı aynen aşağıya aktarıyorum.

Sayın AHMET GENÇ,

T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ ne yapmış olduğunuz 1700223878 sayılı başvurunuz 08.03.2017 tarihinde ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ tarafından cevaplanmıştır:

Başbakanlık İletişim Merkezine yapılmış olan başvurunuzun incelenmesi neticesinde; daha önce de aynı talebi içeren başvurunuzun olduğu ve Müdürlüğümüzce tarafınıza konu ile ilgili cevap verildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle yeni başvurunuz hakkında herhangi bir işlem yapılamamıştır. Bilgilerinizi rica ederiz.

17 Şubat 2017 tarihinde Rize Valiliğine gönderdiğim daha kapsamlı üçüncü dilekçeme yasanın gerektirdiği süre içinde cevap verilmedi. Ancak 11 Mart 2017 tarihinde team@bilmehakkı.org'den dilekçemin en başında ( Ek - 1 ) değiştirmeden aktardığım mesaj geldi.
Rize Valiliğinin yasal bilgilendirme süreci içerisinde dilekçeme verilmesi gereken cevabı ertelemesinin veya cevap vermemesinin sebebi nedir?

Ayrıca şimdiye kadar T.C. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)'den, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi Edinme Sisteminden veya Rize Valiliğinden gelen cevapların içerisinde yasal çalışma iznimin iptali ile ilgili hiçbir gerekçe sunulmamaktadır. Konu ile ilgili tarafıma daha aydınlatıcı bilgi verilmesini ve yasal çalışma hakkımın iade edilmesini talep ediyorum. Bilgilerinize arz ederim.

11 Mart 2017
İmza
Ahmet GENÇ

İletişim Bilgileri

Adı : Ahmet
Soyadı : GENÇ
T.C. Kimlik No : REDACTED
Doğum tarihi : 02 Ekim 1970
Doğum yeri : İstanbul
Medeni Hali : Evli
Çocuk sayısı : 2
Cep Telefonu : 0553 868 67 16
E-mail : [email address]
Mezun olduğu üniversite : Dicle Üniversitesi
Fakülte : Yabancı diller Fakültesi
Bölüm : İngilizce Öğretmenliği
Mezuniyet tarihi : 04 Temmuz 1994

Saygılar,

Ahmet GENÇ