KHK ile Kapatılan Kurumlarda Çalışmış ve Terör Örgütü ile İltisakı, İrtibatı Olmayan İşçilerin İşçilik Hak ve Alacakları

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Maliye Bakanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Maliye Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

27 Temmuz 2016 tarihli 668 sayılı KHK kapsamında kapatılan kurumlarda çalışmış olan ve terör örgütü ile herhangi bir aidiyeti, iltisakı, irtibatı olmayan işçilerin ödenmeyen işçilik hak ve alacaklarının iadesi için 2016 yılında kurumunuza dilekçe ile yapılmış olan başvurularla ilgili inceleme yapıldı mı?

İnceleme yapıldı ve terör örgütü ile herhangi bir aidiyeti, iltisakı, irtibatı olmadığı tespit edilen işçilerin işçilik hak ve alacakları ödenmeye başlandı mı?

İnceleme yapılmadı ise Kurumunuz'a 2016 yılında yapılmış başvurular için inceleme işlemi hangi tarihte başlayacaktır?

Dorşin ÖNER

Maliye Bakanlığı

2 Attachments

  • Attachment

    attachment.delivery status

    0K Download

  • Attachment

    Bilgi Edinme Hakk ba vuru KHK ile Kapat lan Kurumlarda al m ve Ter r rg t ile ltisak rtibat Olmayan ilerin ilik Hak ve Alacaklar.txt

    2K Download View as HTML

Delivery has failed to these recipients or groups:

[1]Maliye Bakanlığı adlı kurumdaki Bilgi Edinme Başvurusu başvuruları
([Maliye Bakanlığı başvuru email])
A problem occurred during the delivery of this message. Please try to
resend the message later. If the problem continues, contact your helpdesk.

The following organization rejected your message: relay.muhasebat.gov.tr.

Diagnostic information for administrators:

Generating server: EXC-MLY-03.maliye.intra

[Maliye Bakanlığı başvuru email]
relay.muhasebat.gov.tr
Remote Server returned '554 5.4.6 Hop count exceeded - possible mail loop'

Original message headers:

Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by
EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 14:03:07 +0300
Received: from EX-SBE038-003.muhasebat.gov.tr (10.200.1.115) by
relay3.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 14:03:07 +0300
Received: from EXC-MLY-04.maliye.intra (10.210.0.34) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.115) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
13:46:43 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-04.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by
EXC-MLY-04.maliye.intra (10.210.0.34) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:48:06 +0300
Received: from EX-SBE038-009.muhasebat.gov.tr (10.200.1.121) by
relay3.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:48:06 +0300
Received: from EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.121) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
13:31:40 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-01.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) by
EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:32:32 +0300
Received: from EX-SBE038-003.muhasebat.gov.tr (10.200.1.115) by
relay1.maliye.intra (10.210.0.31) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:32:32 +0300
Received: from EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.115) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
13:16:07 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-01.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by
EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:17:30 +0300
Received: from EX-SBE038-010.muhasebat.gov.tr (10.200.1.122) by
relay3.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:17:30 +0300
Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.122) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
12:59:52 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-03.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by
EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:02:28 +0300
Received: from EX-SBE038-009.muhasebat.gov.tr (10.200.1.121) by
relay3.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:02:28 +0300
Received: from EXC-MLY-05.maliye.intra (10.210.0.35) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.121) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
13:00:33 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-05.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-02.maliye.intra (10.210.0.32) by
EXC-MLY-05.maliye.intra (10.210.0.35) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:01:56 +0300
Received: from EX-SBE038-003.muhasebat.gov.tr (10.200.1.115) by
relay2.maliye.intra (10.210.0.32) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:01:56 +0300
Received: from EXC-MLY-06.maliye.intra (10.210.0.36) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.115) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
13:00:00 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-06.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) by
EXC-MLY-06.maliye.intra (10.210.0.36) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:01:10 +0300
Received: from EX-SBE038-003.muhasebat.gov.tr (10.200.1.115) by
relay1.maliye.intra (10.210.0.31) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:01:23 +0300
Received: from EXC-MLY-05.maliye.intra (10.210.0.35) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.115) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
12:59:59 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-05.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by
EXC-MLY-05.maliye.intra (10.210.0.35) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:01:22 +0300
Received: from EX-SBE038-003.muhasebat.gov.tr (10.200.1.115) by
relay3.maliye.intra (10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:01:22 +0300
Received: from EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.115) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
12:59:59 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-01.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-02.maliye.intra (10.210.0.32) by
EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:01:22 +0300
Received: from EX-SBE038-010.muhasebat.gov.tr (10.200.1.122) by
relay2.maliye.intra (10.210.0.32) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7
via Frontend Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:01:22 +0300
Received: from EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) by relay.muhasebat.gov.tr
(10.200.1.122) with Microsoft SMTP Server id 14.3.382.0; Tue, 26 Jun 2018
12:58:45 +0300
X-CrossPremisesHeadersFilteredBySendConnector: EXC-MLY-01.maliye.intra
Received: from EXC-MLY-03.maliye.intra (10.210.0.33) by
EXC-MLY-01.maliye.intra (10.210.0.31) with Microsoft SMTP Server (TLS) id
15.0.1130.7; Tue, 26 Jun 2018 13:01:22 +0300
Received: from mailgw01.maliye.gov.tr (10.250.254.21) by relay3.maliye.intra
(10.210.0.33) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1130.7 via Frontend
Transport; Tue, 26 Jun 2018 13:01:22 +0300
Received: from mailgw01.maliye.gov.tr (mailgw01.maliye.gov.tr [127.0.0.1]) by
IMSVA (Postfix) with ESMTP id 83D962604B for <[Maliye Bakanlığı başvuru email]>;
Tue, 26 Jun 2018 12:59:24 +0300 (+03)
Received: from mailgw01.maliye.gov.tr (mailgw01.maliye.gov.tr [127.0.0.1]) by
IMSVA (Postfix) with ESMTP id 61E9A26048 for <[Maliye Bakanlığı başvuru email]>;
Tue, 26 Jun 2018 12:59:24 +0300 (+03)
Received-SPF: None (mailgw01.maliye.gov.tr: domain of [Bilgi Edinme Başvuruları #109 email] does not designate permitted sender hosts) identity=MAILFROM; client-ip=46.43.39.112; envelope-from=[Bilgi Edinme Başvuruları #109 email]; helo=starling.ukcod.org.uk)
Received: from starling.ukcod.org.uk (starling.ukcod.org.uk [46.43.39.112]) by
mailgw01.maliye.gov.tr (Postfix) with ESMTPS for
<[Maliye Bakanlığı başvuru email]>; Tue, 26 Jun 2018 12:59:24 +0300 (+03)
Received: from stork.ukcod.org.uk ([46.43.39.79]:49643) by
starling.ukcod.org.uk with esmtps (TLS1.2:DHE_RSA_AES_128_CBC_SHA1:128) (Exim
4.89) (envelope-from <[Bilgi Edinme Başvuruları #109 email]>) id
1fXkmR-0005yl-Fq for [Maliye Bakanlığı başvuru email]; Tue, 26 Jun 2018 11:00:59
+0100
Received: from foiturkey by stork.ukcod.org.uk with local (Exim 4.80)
(envelope-from <[Bilgi Edinme Başvuruları #109 email]>) id 1fXkmQ-00049d-U9;
Tue, 26 Jun 2018 11:00:59 +0100
Date: Tue, 26 Jun 2018 11:00:58 +0100
From: =?UTF-8?B?RG9yxZ9pbiDDlm5lcg==?= <[Bilgi Edinme Başvuruları #109 email]>
To: =?UTF-8?B?IE1hbGl5ZSBCYWthbmzEscSfxLEgYWRsxLEga3VydW1kYWtpICBCaWxnaSBF?=
=?UTF-8?B?ZGlubWUgQmHFn3Z1cnVzdSBiYcWfdnVydWxhcsSx?=
<[Maliye Bakanlığı başvuru email]>
Message-ID: <[email adresi]>
Subject: =?UTF-8?Q?Bilgi_Edinme_Hakk=C4=B1_ba=C5=9Fvuru_-_KHK_ile?=
=?UTF-8?Q?_Kapat=C4=B1lan_Kurumlarda_=C3=87al=C4=B1=C5=9Fm=C4=B1=C5=9F_ve?=
=?UTF-8?Q?_Ter=C3=B6r_=C3=96rg=C3=BCt=C3=BC_ile_=C4=B0ltisak=C4=B1,?=
=?UTF-8?Q?_=C4=B0rtibat=C4=B1_Olmayan_=C4=B0=C5=9F=C3=A7ilerin?=
=?UTF-8?Q?_=C4=B0=C5=9F=C3=A7ilik_Hak_ve_Alacaklar=C4=B1?=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-TM-AS-GCONF: 11111111
X-TM-AS-SMTP: 1.0 c3RhcmxpbmcudWtjb2Qub3JnLnVr
cmVxdWVzdC0xMDktMjVlZDM4ZWJAYmlsbWVoYWtraS5vcmc=
X-TM-AS-ERS: 46.43.39.112-127.5.253.6
X-TM-AS-Product-Ver: IMSVA-9.1.0.1817-8.2.0.1013-23930.006
X-TM-AS-Result: No-4.775-5.0-31-10
X-imss-scan-details: No-4.775-5.0-31-10;No-4.775-5.0-31-10;No-4.775-5.0-31-10
X-TM-AS-User-Approved-Sender: No
X-TMASE-Version: IMSVA-9.1.0.1817-8.2.1013-23930.006
X-TMASE-Result: 10-4.774600-10.000000
X-TMASE-MatchedRID: aQCDbRrabz8xuJw6KAN/RfDc9XcvSVuBjvhLzCzpcrErnqE7yIvuJTTA
rRfnExpCLuUSe02pb+6pnX8HN2VUZdz3V/w4ICPywCZxkTHxccnDHSNFHFxB8wBRvjdPY32VLP3
ccrH/JO/i8zVgXoAltlUW6JdcPsxaXHdsszLbicSDGx/OQ1GV8l1PyA7eE+Ph+gtHj7OwNO0A7W
I2V4bLAkKqeUrZ/zf17cmB4Onj8rmgwc7MZGv2p5DfFXcW1itBxAWwFNQV4vLEm6i+95RDzxb1s
yxSSbTYcEpVbW5qooD3a7PbkyJH+tokvrN4PdYbq00S9gs7wjW85urjp/ZIQp/8sALZ9iTZ6HGh
23KtyVHAvpLE+mvX8g==
X-TMASE-SNAP-Result: 1.821001.0001-0-1-12:0,22:0,33:0,34:0-0
Return-Path: [Bilgi Edinme Başvuruları #109 email]
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-01.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-01.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-05.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-06.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-05.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-03.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-01.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-01.maliye.intra
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-04.maliye.intra
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalArrivalTime: 26 Jun 2018 11:03:07.6847
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalClientIPAddress: 10.200.1.115
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalServerIPAddress: 10.210.0.33
X-MS-Exchange-CrossPremises-Cross-Premises-Headers-Processed: EXC-MLY-03.maliye.intra
X-MS-Exchange-CrossPremises-MessageHighPrecisionLatencyInProgress: LSRV=EXC-MLY-03.maliye.intra:TOTAL-FE=0.015;2018-06-26T11:03:07.700Z
X-MS-Exchange-CrossPremises-AuthSource: EXC-MLY-03.maliye.intra
X-MS-Exchange-CrossPremises-AuthAs: Anonymous
X-MS-Exchange-CrossPremises-Network-Message-Id:
bb5704df-0de4-43b8-8a5f-08d5db5465f8
X-MS-Exchange-CrossPremises-OriginalSize: 12976
X-MS-Exchange-CrossPremises-HygienePolicy: Standard
X-MS-Exchange-CrossPremises-MessageLatency:
SRV=EXC-MLY-03.maliye.intra:TOTAL-FE=0.046|SMS=0.031
X-MS-Exchange-CrossPremises-AVStamp-Enterprise: 1.0
X-MS-Exchange-CrossPremises-Recipient-Limit-Verified: True
X-MS-Exchange-CrossPremises-Transport-Properties: DeliveryPriority=Normal
X-MS-Exchange-CrossPremises-Prioritization: 1
X-MS-Exchange-CrossPremises-Rules-Execution-History:
TransportVersioned.Tes+AF8-send+AF8BMA-smail
X-MS-Exchange-CrossPremises-Processed-By-Journaling: Journal Agent
X-OrganizationHeadersPreserved: EXC-MLY-03.maliye.intra

References

Visible links
1. mailto:[Maliye Bakanlığı başvuru email]