Nakil Başvurusu

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Devlet Personel Daire Başkanlığı tarafından 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanını kapsamında Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Memur (Ş) kadrosuna Başkanlık Makamının 14.04.2015 tarihli ve 1111 sayılı olur ile atamam uygun görülmüştür. Halen Nevşehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde çalışmaktayım.

Bakanlığınız bünyesinde bulunan Nevşehir Tarım İl Müdürlüğüne 23.06.2017 tarih ve 1567351 sayılı yazı ile nakil başvurusunda bulundum fakat dilekçeme hiç bir şekilde cevap verilmemiş olup durumu hakkında tarafıma bilgi verilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Melek BOYLU

Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,

Nevşehir Tarım İl Müdürlüğüne 23.06.2017 tarih ve 1567351 sayılı yazı ile müracaatta bulundum fakat dilekçeme hiç bir şekilde cevap verilmediği ve tarafıma geri dönüş yapılmadığı için, 14.11.2017 Tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 4982 Sayılı bilgi edinme hakkı kanuna ile durumum hakkında başvuruda bulundum ve yine cevap alamadım teşekkür eder. Bilgilerinize arz ederim. 06.12.2017

Saygılar,

Melek BOYLU