Riskli Yapı

Bülent, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi İstanbul Valiliği adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuru kısmen olumlu sonuçlandı.

Gönderen: Bülent

Sayın İstanbul Valiliği,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Pendik Belediyesinden Talebim;
2001 yılından, 2019 yılına Ağustos ayına kadar, İstanbul İli, Pendik İlçesi, Velibaba Mahallesi Serhat Sok. S.S. TEMSA SİTESİ KONU YAPI KOOPERATİFİ No: 39/8.Blok, İç Kapı D:21 adresinde ailemle birlikte ikamet etmekte idim. 2013 yılından beri "Riskli Yapı" olmamız dolayısıyla ve belediyenizce kooperatif marifetiyle tarafımıza gönderilen değişik tarihli bir çok adet tahliye tebligatlarına istinaden devletimizin düsturuna uyarak konutumuzu son tahliye tebligat süreniz olan 2019 yılı Ağustos ayında tahliye etmiş bulunmaktayız.

Bu kapsamda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Kira Yardımı Kılavuzu” nda görüldüğü üzere,

Kira yardımı için başvuru yapılması
MADDE 4 – (1) Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

İbaresinde belirtildiği gibi kira yardımı talebinde bulunuyorum.

6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapımız ile alakalı son durumun valilik sürecinde durdurulduğu ve artık konunun tarafınızca yürütülmesi gerektiği şifahi olarak söylenmiş olup, sizlerden istirhamım uzun yıllardır sürüncemede olan bu lokasyonun yıkılıp yıkılmayacağının tarafıma bildirilmesi aksi durumda konu riskli yapı tahliyesi ile alakalı tüm devlet kurumları yasal olarak sorumlu olacaktır.

Saygılar,
Bülent ŞAHİN
0 532 357 87 39

Buna bağlantı ver

Gönderen: BİLGİ

Sayın Bülent ŞAHİN,

23/06/2020 tarihli Özel Bilgi Edinme başvurunuz 23/06/2020 tarih 113169241
referans numaralı yazı ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiş
olup, 30/06/2020 tarih 113171874 referans numaralı yazı ile cevap
verilmiştir, verilen cevap aşağıdadır.

6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanuna
istinaden kira yardımı talebinde bulunan hak sahiplerine, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nce
15.03.2017 tarihinde yayımlanan Kira Yardımı Uygulamaları Kılavuzu'ndaki
şartlara istinaden kira yardımı ödemesi yapılmaktadır. Öyle ki, kira ödeme
işlemleri ile ilgili klavuzun 5, 6, 7 ve 8. Maddelerinin muhtelif
bentlerinde ''Riskli yapının yıkım bilgisinin A.R.A.A.D. Bilgi Sistemine
girilmiş olması'' şartı sunulmakta olup, Bakanlığın yazılım sistemi olan
ARAAD sistemine ilgili riskli yapının yıkım tarih bilgisi girilmeksizin
hak sahiplerine kira yardımı girişine izni verilmemektedir.

Bahsi geçen yazıda belirtilen Temsa Sitesi bloklarının yapılan arazi
kontrollerinde henüz yıktırılmadığı tarafımızca tespit edilmiş olup,
yapıların yıktırılması akabinde Belediyemize başvurulması halinde kira
yardımı talebi değerlendirilecektir.

Bilgilerinize.

________________________________
Gönderen: Bülent <[Bilgi Edinme Başvuruları #310 email]>
Gönderildi: 18 Haziran 2020 Perşembe 15:06
Kime: TC İçişleri Bakanlığı İSTANBUL Valiliği
Konu: [UYARI - Linkler güvenlik politikaları gereği kaldırılmıştır.] Bilgi
Edinme Hakkı başvuru - Riskli Yapı

Sayın İstanbul Valiliği,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların
cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Pendik Belediyesinden Talebim;
2001 yılından, 2019 yılına Ağustos ayına kadar, İstanbul İli, Pendik
İlçesi, Velibaba Mahallesi Serhat Sok. S.S. TEMSA SİTESİ KONU YAPI
KOOPERATİFİ No: 39/8.Blok, İç Kapı D:21 adresinde ailemle birlikte ikamet
etmekte idim. 2013 yılından beri "Riskli Yapı" olmamız dolayısıyla ve
belediyenizce kooperatif marifetiyle tarafımıza gönderilen değişik tarihli
bir çok adet tahliye tebligatlarına istinaden devletimizin düsturuna
uyarak konutumuzu son tahliye tebligat süreniz olan 2019 yılı Ağustos
ayında tahliye etmiş bulunmaktayız.

Bu kapsamda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Altyapı ve Kentsel
Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü, “Kira Yardımı Kılavuzu” nda görüldüğü
üzere,

Kira yardımı için başvuru yapılması
MADDE 4 – (1) Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen
yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek
için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının
yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu
ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.

İbaresinde belirtildiği gibi kira yardımı talebinde bulunuyorum.

6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapımız ile alakalı son durumun
valilik sürecinde durdurulduğu ve artık konunun tarafınızca yürütülmesi
gerektiği şifahi olarak söylenmiş olup, sizlerden istirhamım uzun
yıllardır sürüncemede olan bu lokasyonun yıkılıp yıkılmayacağının tarafıma
bildirilmesi aksi durumda konu riskli yapı tahliyesi ile alakalı tüm
devlet kurumları yasal olarak sorumlu olacaktır.

Saygılar,
Bülent ŞAHİN
0 532 357 87 39

alıntılanan bölümleri göster

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız İstanbul Valiliği: