Saat uygulamasının değişitirilmesiyle gün ışığından ne kadar daha fazla yararlanılacağı ve enerji tüketimine etkisi

Emre Koyuncu, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuru kısmen olumlu sonuçlandı.

Gönderen: Emre Koyuncu

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

8 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde gün ışığından daha fazla yararlanılması için yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca sürmesi kararlaştırılmıştır.

Kararda bakanlığınızın 6/9/2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine düzenleme işleminin yapıldığı belirtilmektedir.

1) Kararda belirtilen "gün ışığından daha fazla yararlanmak" amacının düzenlemenin uygulanmasıyla ne düzeyde gerçekleşeceği beklenmektedir?
2) Bu düzenleme için Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereğince bir düzenleyici etki analizi yapılmış mıdır?
3) Yapıldıysa düzenlemenin enerji tüketimine etkisinin ne olacağı beklenmektedir?

Saygılar,

Emre Koyuncu

Buna bağlantı ver

Gönderen: Bilgi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Sayın İlgili,
Bakanlığımıza yaptığınız bilgi edinme başvurunuz incelenmiştir. Başvurunuzun değerlendirilebilmesi için,
Eğer gerçek kişi bilgi edinme başvurusu yapmak istiyorsanız buraya tıklayınız, veya tarayıcınıza “http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/GercekKis... “ adresini kopyalayıp yapıştırınız.
Eğer tüzel kişi bilgi edinme başvurusu yapmak istiyorsanız buraya tıklayınız, veya tarayıcınıza “http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/TuzelKisi... adresini kopyalayıp yapıştırınız.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

________________________________________
Gönderen: Emre Koyuncu <[Bilgi Edinme Başvuruları #32 email]>
Gönderildi: 8 Eylül 2016 Perşembe 16:03
Kime: Bilgi
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Saat uygulamasının değişitirilmesiyle gün ışığından ne kadar daha fazla yararlanılacağı ve enerji tüketimine etkisi

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

8 Eylül 2016 Tarihli ve 29825 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 2016/9154 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinde gün ışığından daha fazla yararlanılması için yaz saati uygulamasının her yıl, yıl boyunca sürmesi kararlaştırılmıştır.

Kararda bakanlığınızın 6/9/2016 tarihli ve 24005 sayılı yazısı üzerine düzenleme işleminin yapıldığı belirtilmektedir.

1) Kararda belirtilen "gün ışığından daha fazla yararlanmak" amacının düzenlemenin uygulanmasıyla ne düzeyde gerçekleşeceği beklenmektedir?
2) Bu düzenleme için Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği gereğince bir düzenleyici etki analizi yapılmış mıdır?
3) Yapıldıysa düzenlemenin enerji tüketimine etkisinin ne olacağı beklenmektedir?

Saygılar,

Emre Koyuncu

-------------------------------------------------------------------

Lütfen bu başvuruya gelen tüm cevaplar için bu email adresini kullanın:
[Bilgi Edinme Başvuruları #32 email]

Requester details:
REDACTED

* Bu başvuru Ek-1 başvuru forumunda yer alan bilgilere göre hazırlanmıştır.
* Başvuruma E-postayla cevap verilmesini istiyorum.

[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başvuru email] adresi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurumuna yapılan Bilgi Edinme Hakkı başvuruları için yanlış adres mi? Öyleyse, lütfen aşağıdaki formu kullanarak bunu bizimle paylaşın:
http://bilmehakki.org/change_request/new...

Yasal uyarı: Bu ileti ve gelen cevaba vereceğiniz yanıtlar internette yayınlanacaktır. Gizlilik ve telif politikamız:
http://bilmehakki.org/help/officers

Bir kamu kurum veya kuruluşunun Bilgi Edinme Departmanı'nda çalışıyorsanız ve bu hizmeti yararlı buluyorsanız, lütfen çalıştığınız kuruluştaki web yöneticisinden sitenizin Bilgi Edinme bölümünde sitemize bir bağlantı sağlamasını isteyin.

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sorumluluk Reddi(Disclaimer)
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sorumluluk Reddi<http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/...>

Buna bağlantı ver

Emre Koyuncu bir açıklama notu ekledi () %>

Enerji Bakanlığı'nın başvurunun bilmehakki.org üzerinden değil kendi sitesi üzerinden yapılması gerektiğine dair cevabı üzerine yenilediğim talebe verilen cevap aşağıdadır.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında Bakanlığımız tarafından Genel Müdürlüğümüze yönlendirilen başvurunuz ilgili birimimiz tarafından incelenmiş olup alınan cevabi yazı aşağıda verilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Ülkemizde yaz saati uygulaması (YSU) konusundaki yetki, 26/12/1925 tarihli ve 697 Sayılı "Günün 24 Saate Bölünmesine Dair Kanun"un 2 inci maddesi ile Bakanlar Kuruluna verilmiş olup, Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de YSU'nun temel amacı enerji tasarrufu sağlamak olduğundan ve ülkemizde enerji kaynaklarının ve enerjinin üretiminden tüketimine her safhada etkin ve verimli kullanılması yönündeki çalışmalar Bakanlığımızca yürütüldüğünden, uygulama Bakanlığımız tarafından yapılan teklif üzerine gerçekleşmektedir.

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda, ülkemizde uygulanan yaz saati uygulamasının başlamasında ve sona erdirilmesinde, Avrupa ülkeleriyle saat farklılıklarının artmaması için uygulamada eşzamanlı hareket edilmiştir. Ancak, Bakanlığımız tarafından İstanbul Teknik Üniversitesine yaptırılan bir çalışma, YSU'nun mevcut uygulamasına alternatif uygulamaların enerji tüketimi, ekonomi üzerindeki etkileri ile psikolojik/sosyolojik etkilerini ortaya koymuş ve ülkemizin jeopolitik konumu, ülkemiz batısındaki sanayileşme/kentleşme/enerji yoğunluğu ile doğusu ve batısı arasındaki doğal saat farkıda dikkate alındığında, YSU'nun yıl boyu uygulanması ile yıllık aydınlanma süresinde ve gün ışığı kullanımındaki artış dolayısıyla elde edilecek enerji tasarrufunun artacağını; saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon ve benzeri sebeplerden doğan psikolojik/sosyolojik etkilerin yaratacağı olumsuzların ise azalacağını ortaya koymuştur. Bu çerçevede, YSU'nun yıl boyu uygulanması uygun görülmüş ve Bakanlığımızın teklifi üzerine YSU'nun her yıl yıl boyu uygulanması 07/09/2016 tarihinde Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış ve 2016/9154 sayılı Kararın 08/09/2016 tarihli ve 29825 sayılı Resmi Gazetede yayımlanması ile yürürlüğe konulmuştur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

Link to this

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: