Staj başvurusunun reddi

Bu başvuruyu işleme koyma şekilleri hakkında Yargıtay tarafından gerçekleştirilecek kurum içi inceleme bekleniyor.

Sayın Yargıtay,

Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim ve kurumunuzda yaz stajı yapmak için istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulundum. Yazılı olarak gelen cevapta başkanlığın iş yoğunluğu ve imkanları gözetilerek talebimin uygun görülmediği yazıyordu. Başka bir zaman Yargıtay'ın eğitim müdürlüğü ile telefonda görüştüğümde bana Yargıtay Başkanlığı'nın hiç bir suretle stajyer öğrenci kabul etmediğini sadece TOBB Üniversitesi öğrencilerini staja kabul ettiği cevabını aldım.
Bana verilen cevaplarda tutarsızlık gördüğüm için Yargıtay Başkanlığı'nın stajyer öğrenci kabul edip etmediği ile ilgili kurumunuzdan bilgi istiyorum. Ayrıca TOBB Üniversitesi öğrencilerine staj hakkında bir ayrıcalık tanınıp tanınmadığı konusunda da ayrıca bilgi talep ediyorum.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Saygılar

Sayın Yargıtay,

Bilgi edinme hakkı kapsamında başvuruda bulundum ancak cevap için gereken yasal süre çoktan geçti ancak hiç bir cevap alamadım. Başvurumla ilgili cevabin verilmesini talep ediyorum.

Saygılar,

Mert Öztekin