Tescilli Yapılarda Harç Muafiyetine Yönelik Kanun Maddesi ve Belediyelerce Uygulanırlığı

Ayça Aygün made this Bilgi Edinme Hakkı request to Kültür ve Turizm Bakanlığı

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Kültür ve Turizm Bakanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Kültür ve Turizm Bakanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

5886 numaralı KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU 21. Maddesi tescilli yapıların harç muafiyetini bildirmektedir.

"Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğalsit alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. "

Bu maddenin tescilli yapılarda açılacak iş yerleri için büyükşehir belediyeleri tarafından yürütülen bina yangın kontrollerine yönelik harçları kapsayıp kapsamadığını öğrenmemiz gerekmektedir.

Ayça Aygün