TİB tarafından "İdari Tedbir" ve "Koruma Tedbiri" kararlarıyla Türkiye'de erişime engellenen sitelerin listesi

Efe Kerem Sözeri, bu Bilgi Edinme Hakkı başvurusunu gerçekleştirdi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu adlı kamu kuruluşuna

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Gönderen: Efe Kerem Sözeri

Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki bilgileri talep ediyorum:

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte erişimin engellenmesi kararlarında belirtilmesi gerekli hususlar listelenmiştir (Madde 15).

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının "İdari Tedbir" ve "Koruma Tedbiri" kararlarıyla Türkiye'de erişime engellenen kaç adet internet adresi vardır?

Bu kapsamda verilen erişimin engellenmesi kararlarının listesini Madde 15'te belirtildiği şekilde;
- karar veren merciin adı,
- karar tarihi ve soruşturma numarası,
- tedbirin hangi suç için istendiği ve yeterli şüphe sebeplerinin neler olduğu,
- engellenen tam URL adresi,
- tedbir uygulanan alan adı ve IP adresi,
- erişim engelleme yöntemi (alan adı veya IP adresi)
bilgileriyle birlikte talep ediyorum.

Saygılar,
Efe Kerem Sözeri

Buna bağlantı ver

Bu bilgi edinme başurusuyla yapılacaklar

Herhangi biri:
yalnız Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu: