Trampa talebi

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Altındağ Belediyesi şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

TAYYAR BAŞBOĞAOĞLU

Sayın Altındağ Belediyesi,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Altındağ İlçesi Dogantepe mahallesi 24500 Ada 1 Parselde 105 m2 hissem bulunmaktadır. İlgili arsa eğitim arsası olması nedeniyle tasarrufta bulunamamaktayım. Arsamın Belediyeniz mülkiyetinde bulunan başka bir parsel ile trampa yapılmasını talep etmekteyim. 24499 ada 2 parselde Belediyeniz hissesi bulunmaktadır. 24500 ada 1 parseldeki hissemin 24499 ada 2 parseldeki hisseniz ile trampa edilmesi veya başka bir uygun olan parsel ile trampa edilmesini, veya rayiç bedelden Belediyenize satış işleminin yapılmasını rica etmekteyim.Konu hakkında ivedilikle tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Tayyar Başboğaoğlu
TC: REDACTED
Tel: 0 533 1667621
[email address]