Türkiye de anne ölümleri

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Sağlık Bakanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Sağlık Bakanlığı,
Türkiye de
- Hamilelik esnasında ,
- doğum sırasında,
- düşük sonrası,
- lohusa döneminde,
doğumdan sonraki ilk 1 yıl içinde yaşanan
2005-2016 yıllarını kapsayan anne ölümleri hakkında ki verileri
-iller bazında
-csv formatında
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep ediyorum. size sunduğum bu başlıklar SKRS sisteminden çektiğim ve elinizde bulunması gereken verilerdir. Gereğinin yapılmasını arz ederim .

YELİZ TOPÇU

Bilgiedinme, Sağlık Bakanlığı

Sayın TOPÇU,

Bilgi Edinme birimlerinden özel inceleme, araştırma , değerlendirme gerektirmeyen hazır veriler talep edilebilir.Bunun dışındaki belli bir çalışma sonucunda elde edilecek veriler bilgi edinme talebine konu edilemez.Belli bir çalışma sonucunda elde edilecek verilere ilişkin olarak dilekçe hakkı kanunu kapsamında veya bizzat müracaat ederek talepte bulunabilirsiniz.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 12.Maddesinde " Kurum ve kuruluşlar; ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler"hükmü gereği başvurunuz üzerinde özel çalışma,inceleme ve değerlendirme gerektiren bir bilgi edinme talebi olduğundan 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında değerlendirilememiştir.

________________________________________
Gönderen: YELİZ [[Bilgi Edinme Başvuruları #35 email]]
Gönderildi: 23 Eylül 2016 Cuma 10:58
Kime: Bilgiedinme
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Türkiye de anne ölümleri

Sayın Sağlık Bakanlığı,
Türkiye de
- Hamilelik esnasında ,
- doğum sırasında,
- düşük sonrası,
- lohusa döneminde,
doğumdan sonraki ilk 1 yıl içinde yaşanan
2005-2016 yıllarını kapsayan anne ölümleri hakkında ki verileri
-iller bazında
-csv formatında
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında talep ediyorum. size sunduğum bu başlıklar SKRS sisteminden çektiğim ve elinizde bulunması gereken verilerdir. Gereğinin yapılmasını arz ederim .

YELİZ TOPÇU

alıntılanan bölümleri göster