Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – İlden Dirini iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.

Türkiye'de erişime engellenen sosyal medya hesapları

İlden Dirini adlı kullanıcının en son gelen cevapları okuyup başvuru durumunu güncellemesini bekliyoruz.

Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

TİB, BTK ve yargı kararları aracılığı ile Türkiye'den kaç Twitter, Facebook hesabı kapatıldı. Kapatma kararlarının gerekçesi nedir?

ilden Dirini

Bilgi Edinme, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Sayın DİRİNİ

Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Başvuru Usulü başlıklı 9. maddesinde "Gerçek kişiler tarafından yapılacak bilgi edinme başvurusu; başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini içeren dilekçeyle, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşa yapılır." "Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1'de, tüzel kişiler için EK-2'de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler. Ancak, elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2'de yer alan formları doldurmaları zorunludur." denilmektedir. Bu nedenle Kurumumuz web sayfasında http://bilgi.ubak.gov.tr/ULASTR/indexBTK... adresinde yayımlanan formları doldurmanız gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Tüketici ile İlişkiler Müdürlüğü

__________________
Kimden: İlden Dirini [[Bilgi Edinme Başvuruları #33 email]]
Gönderildi: 23 Eylül 2016 Cuma 10:11
Kime: Bilgi Edinme
Konu: Bilgi Edinme Hakkı başvuru - Türkiye'de erişime engellenen sosyal medya hesapları

Sayın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

TİB, BTK ve yargı kararları aracılığı ile Türkiye'den kaç Twitter, Facebook hesabı kapatıldı. Kapatma kararlarının gerekçesi nedir?

ilden Dirini

alıntılanan bölümleri göster

İlden Dirini bir açıklama notu ekledi ()

Başvurunun dilekçe yolu ile kuruma yapılması istenmekte.

Bu başvuruya gelen en son cevabın bilgi içerip içermediğini bilmiyoruz – İlden Dirini iseniz lütfen siteye giriş yapın ve başvurunuzun durumunu herkesle paylaşın.