Uzman öğretmenlikten muaf olma

Bu başvuruya verilmesi gereken cevap için yasal süre dolalı çok oldu. Yasaya göre her koşulda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı şu ana kadar cevap vermiş olmalıydı (detaylar). Şikayette bulunabilirsiniz kurum içi inceleme isteniyor.

Sayın Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı,

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında aşağıdaki soruların cevaplandırılmasını talep ediyorum.

Uzman öğretmenlikte öğrenim süresine bağlı olarak yükseklisans düzeyinde olanlar formasyon dahil (1997-2013)sınavdan muaf olacak denilen bir ibare var ve bu şartları taşıyıp taşımayanlar yök tarafından belirlenecek deniliyor. Ben 2010 yılı mezunuyum Ales’e girmeme rağmen o dönemde Ales’e formasyon alınımından vazgeçilip diploma notuyla alım yapıldı 2011 de formasyon aldım yani okurken alamadık toplamda beş yıl okuduk bu durumda uzman öğretmenlik sınavından muafmıyız süreç hakkında bilgilendirilmek istiyorum

Saygılar,

Nehir

Mail Delivery System,

2 Attachments

This message was created automatically by mail delivery software.

A message that you sent could not be delivered to one or more of its
recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

[YÖK başvuru email]
host posta.yok.gov.tr [193.140.255.26]
SMTP error from remote mail server after RCPT TO:<[YÖK başvuru email]>:
550 5.1.1 Recipient address rejected: User unknown